Status Quo - Ticket-Galerie

Eintrittskarte aus Mexiko (Neza, 22.02.2003)

Ticket from Mexico (Neza, 22.02.2003)